Studiul conditiilor de lucru din parchetul 0639 Suceava

1.    INTRODUCERE
2.    CARACTERISTICILE CONDITIILOR DE LUCRU DIN PARCHETUL 0639
2.1    Amplasarea Parchetului Si Situatia Teritorial Administrativa
2.2    Caracteristicile Fizico - Geografice Ale Conditiilor De Lucru
2.3    Conditii Geomorfologice
2.4    Conditii Climatice
2.5    Regimul Termic
2.6    Regimul Pluviometric
2.7    Evapotranspiratia
2.8    Regimul Eolian
2.9    Sinteza Climatica
2.10    Conditii Hidrologice
2.11    Conditii Edafice
2.12    Caracteristicile Vegetatiei
2.13    Caracteristicile Silvotehnicii Aplicate
2.14    Conditiile Tehnico - Economice De Lucru
2.15    Actul De Punere In Valoare
2.16    Schita Parchetului
2.17    Structura Masei Lemnoase De Exploatat
3.    ANALIZA TEHNICO - ECONOMICA A VARIANTELOR DE COLECTARE
3.1    Stabilirea Metodei De Exploatare
3.2    Stabilirea Marimii Suprafetelor Omogene
3.3    Repartizarea Masei Lemnoase Pe Suprafetele Omogene
3.4    Stabilirea Dupa Criterii Silvo - Tehnice A Variantelor De Colectare
3.5    Analiza Economica A Variantelor De Colectare Propuse
3.6    Alegerea Variantei Tehnologice Optime De Colectare
4.    DOCUMENTATIA TEHNICO - ECONOMICA PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PARCHETUL BOUL
4.1    Generalitati
4.2    Aspecte Generale Privind Procesul De Productie
4.3    Proiectul Tehnico - Economic Privind Exploatarea Masei Lemnoase Din Parchet
4.4    Evaluarea Costurilor Lucrarilor Tehnologice
4.5    Structura Masei Lemnoase Exploatate
4.6    Calculul Necesarului De Carburanti Si Lubrifianti
4.7    Calculul Necesarului De Muncitori, Atelaje Si Utilaje
4.8    Cheltuieli Necesare Pentru Pregatirea Parchetului Si Desfasurarea Lucrarilor Tehnologice
4.9    Planificarea Lucrarilor De Exploatare
4.10    Tarife Pentru Exploatarea Masei Lemnoase
4.11    Costuri De Productie Pentru Exploatarea Masei Lemnoase
4.12    Proiectul De Executie A Drumului De Tractor
4.13    Proiectul De Executie A Drumului De Vite
4.14    Proiectul De Amenajare A Platformei Primare
5.    MASURI DE REDUCERE A PREJUDICIILOR
6.    BIBLIOGRAFIE