Valorificarea potentialului turistic al municipiului Botosani

1.    INTRODUCERE
2.    PREZENTAREA GENERALA A ZONEI
2.1    Asezarea Geografica
2.2    Populatia 16
2.3    Caile De Acces
3.    PREZENTAREA POTENTIALULUI TURISTIC AL ORASULUI
3.1    Resurse Naturale
3.1.1    Forme De Relief
3.1.2    Reteaua Hidrografica
3.1.3    Clima1
3.1.4    Flora Si Fauna
3.2    Resurse Antropice
3.2.1    Edificii Religioase
3.2.2    Edificii Culturale
3.2.3    Arta Populara
4.    PREZENTAREA BAZEI TEHNICO - MATERIALE EXISTENTE
4.1    Unitatile De Cazare
4.2    Unitatile De Alimentatie
5.    MODALITATILE DE AGREMENT
6.    VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
6.1    Evidentierea Punctelor Tari
6.2    Evidentierea Punctelor Slabe
6.3    Evidentierea Oportunitatilor Si Amenintarilor Ce Planeaza Asupra Zonei
7.    BIBLIOGRAFIE