Analiza integrarii Romaniei in UE

1.    INTRODUCERE
2.    DIMENSIUNILE INTEGRARII
2.1    Dimensiunea Politica
2.2    Dimensiunea Economica
3.    COSTURILE INTEGRARII
3.1    Tipologia Costurilor Integrarii
3.2    Participarea Romaniei La Institutiilor Europene
3.3    Identificarea Patrimoniului Romanesc
3.3.1    Agricultura
3.3.2    Industria
3.3.3    Cercetarea
3.3.4    Piata Fortei De Munca
3.3.5    Armonizarea Criteriului Economic
4.    SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE PENTRU ADERARE
4.1    Instrumentele Pre - Aderare
4.1.1    Phare
4.1.2    Ispa
4.1.3    Sapard
5.    STUDII DE CAZ
5.1    Strategii De Politica Monetara Si Curs De Schimb In Contextul Aderarii Romaniei La Ue
5.2    Implicatiile Adoptarii Acquis - Ului Comunitar Asupra Controlului Financiar In Romania
5.3    Fenomenul Migrationist Din Perspectiva Aderarii Romaniei La Uniunea Europeana
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE