Aspecte teoretice si metodologice ale sintaxei propozitiei

1.    NTRODUCERE
1.1    Motivarea Alegerii Temei
1.2    Metodologia Elaborarii Lucrarii
2.    SINTAXA PROPOZITIE1. ASPECTE TEORETICE
2.1    Propozitia
2.2    Partile Principale De Propozitie
2.2.1    Predicatul
2.2.2    Subiectul
2.3    Partile Secundare De Propozitie
2.3.1    Atributult
2.3.2    Complementul
3.    SINTAXA PROPOZITIEI ASPECTE METODOLOGICE
3.1    Metode Si Procedee Folosite In Predarea Notiunilor Gramaticale
3.1.1    Propozitia
3.1.2    Metodica Predarii Partilor De Propozitie
3.1.2.1    Predicatul
3.1.2.2    Subiectul
3.1.2.3    Atributul
3.1.2.4    Complementul
4.    CONCLUZII
5.    ANEXE
6.    BIBLIOGRAFIE