Studiu asupra copilului prescolar si scolarului mic privind dinamica transformarilor cognitive

1.    MOTIVATIE
2.    CARACTERIZAREA PSIHOLOGICA A STADIILOR DEZVOLTARII ONTOGENETICE LA PRESCOLAR SI SCOLARUL MIC
2.1    Conceptul De Profil Psihologic
2.2    Profilul Psihologic Al Virstei Prescolare (3 - 7 Ani)
2.3    Profilul Psihologic Al Virstei Scolare Mici (7 - 11 Ani)
3.    CRESTEREA SI DEZVOLTAREA PSIHICA A COPILULUI PRESCOLAR
3.1    Substadiile Prescolaritatii (mic, Mijlociu, Mare)
3.2    Coordonate Ale Dezvoltarii Psihice: Motricitatea, Senzorialitatea, Intelectul, Afectivitatea, Activitatea Voluntara
3.3    Forme De Activitate Ale Prescolarului: Jocul, Invatarea, Creatia
3.4    Personalitatea Prescolarului
4.    CRESTERE SI DEZVOLTAREA SCOLARULUI MIC (6 / 7 ANI - 10 / 11 ANI)
4.1    Caracteristicile Biofizice Ale Cresterii Si Adaptarea La Viata Si Activitatea De Scolar
4.2    Dinamica Transformarilor Cognitive La Varsta Scolara Mica
4.2.1    Dezvoltarea Proceselor Si A Reprezentarilor Senzoriale
4.2.2    Dezvoltarea Gandirii Si A Limbajului
4.2.3    Dezvoltarea Functiilor Mnezica Si Imaginativ - Creativa
4.3    Caracteristici Ale Formarii Deprinderilor, Priceperilor Si Aptitudinilor
4.4    Vointa, Atentia, Afectivitatea
4.5    Personalitatea Scolarului Mic
5.    PARTICULARITATI DE INVATARE ALE COPILULUI DE VARSTA SCOLARA MICA
5.1    Continuitatea Intre Gradinita Si Scoala - Premisa A Succesului Scolar
5.2    Alfabetizarea Copiilor In Clasa I
5.3    Stadiile Proceselor De Invatare Pe Parcursul Micii Scolaritati
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE