Ajutorul dat de testele sociometrice in cunoasterea grupului mic

1.    ARGUMENTAREA STUDIULUI
2.    TEORETIZAREA CONCEPTELOR
2.1    Tipologi Si Tipuri De Grupuri
3.    GRUPUL MIC
3.1    Caracteristicile Grupurilor Primare
3.2    Dinamica Grupului Mic
3.3    Procesele Grupului Mic
4.    GRUPUL MIC SI PRINCIPALELE LUI PROBLEME
4.1    Grupul Mic - Un Sistem Complex De Fenomene Si Procese
4.2    Individul Vs. Grupul Mic
5.    METODOLOGIA DEMERSULUI INVESTIGATIV
5.1    Metoda Chestionarului
5.2    Tehnica Sociometrica
5.3    Instrumentul De Lucru: Testul Sociometric
5.4    Interpretarea: Matricea Sociometrica
5.4.1    Indici Sociometrici
5.4.2    Interpretarea Datelor Culese: Sociograma
6.    APLICATIE A TESTULUI SOCIOMETRIC INTR - UN GRUP DE ELE6. STUDIU DE CAZ: CLASA XI - A SS, LICEUL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA"
6.1    Context Teoretic
6.1.1    Caracteristicile Grupului De Elevi
6.1.2    Analogia Dintre Grupul Mic Si Colectivul De Elevi
6.2    Instrumentarul Demersului Investigativ
6.2.1    Scopul Cercetarii
6.2.2    Obiectivele Cercetarii
6.2.3    Ipotezele Cercetarii
6.3    Definirea Si Operationalizarea Conceptelor
6.3.1    Definirea Conceptelor
6.3.2    Operationalizarea Coneptelor
6.4    Prelucrarea Datelor Cu Ajutorul Programului Spss 10. 1
6.4.1    Criterii De Alegere/respingere A Colegilor Pentru Colaborarea In Vederea Realizarii De Activitati Didactice (activitati Pe Echipe - Ipotetice - De 3 Persoane)
6.4.2    Criterii De Alegere/respingere A Colegilor Pentru Colaborarea In Vederea Organizarii Timpului Liber (activitati Pe Echipe - Ipotetice - De 3 Persoane)
6.4.3    Prelucrare Statistica: Calcularea Indicelui Statusului Sociometric
6.4.4    Verificarea Ipotezelor
6.5    Raportul De Cercetare
7.    ANEXELE LUCRARII
7.1    Instrumentul De Lucru
7.2    Indicele Testului Sociometric (activitati Scolare)
7.3    Indicele Testului Sociometric (activitati Extrascolare)
7.4    Lista Elevilor Respondenti
7.5    Resurse De Documentare
8.    BIBLIOGRAFIE