Aspecte ale gestionarii crizei mediatice. Studiu privind managementul crizei

1.    INTRODUCERE
2.    CONCEPT, DEFINITII SI TIPURI DE CRIZE
2.1    Conceptul De Criza. Definitii
2.2    Tipuri De Crize
3.    MANAGEMENTUL CRIZEI
3.1    Originea Si Efectele Crizelor
3.2    Tipuri De Management Al Crizelor
3.3    Comunicarea De Criza
3.4    Planul De Comunicare In Caz De Criza
3.5    Strategii Ale Comunicarii De Criza
4.    CRIZA MEDIATICA
5.    STUDIU DE CAZ
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE
8.    ANEXE