Studiu privind credibilitatea sursei in construirea opiniei publice si a opiniei de grup

1.    INTRODUCERE
2.    OPINIA PUBLICA, ASPECTE TEORETICE
2.1    Spatiul Public. Publicur1. Multim1. Comunicarea In Spatiul Public
2.2    Opinia Publica. Istoric. Delimitari Conceptuale
2.3    Caracteristicile Si Dimensiunile Opiniei Publice
2.4    Opinia Publica In Societatile Democratice
2.5    Instrumente De Masurare Ale Opiniei Publice
2.6    Rolul Mass - Media Si Teorii Ale Influentei Mass - Media Asupra Opiniei Publice
3.    PERSPECTIVE ASUPRA PERSUASIUNII
3.1    Principalele Forme Ale Influentei Psihociale
3.2    Comunicarea Persuasiva Ca Proces De Influenta
3.3    Modele Si Principii Ale Cercetarii Comunicarii Persuasive
3.4    Factorii Si Procesele Implicate In Studierea Persuasiunii
3.5    Abordari Ale Cercetarii Credibilitatii Sursei
4.    METODOLOGIA CERCETARII
4.1    Obiectivele Si Ipotezele Studiului
4.2    Descrierea Lotului De Participanti
4.3    Metode Si Instrumente De Cercetare
4.4    Prezentarea Rezultatelor Cercetarii
4.5    Testarea Ipotezelor. Analiza Si Interpretarea Rezultatelor
4.6    Concluzii
5.    ANEXE
6.    BIBLIOGRAFIE