Studiu privind minoritatea etnica a rromilor din Romania

1.    TIGAN2. CONCEPT, ORIGINI, LIMBA SI MIGRATII
1.1    Notiunea De Tigan
1.2    Origini, Limba Si Migratii
1.3    Categorii De Tigani
1.3.1    Tiganii Corturari
1.3.2    Tiganii Muzicanti
1.3.3    Tiganii Geambasi
1.4    Probleme Ale Etniei Rromilor
1.4.1    Probleme Ale Etniei Rromilor Pe Plan Mondial
1.4.2    Probleme Ale Etniei Rromilor In Spatiul Romanesc
1.5    Port, Traditii, Obiceiuri
1.6    Legislatie Privitoare La Minoritatea Rroma
1.6.1    Legislatia Din Europa
1.6.2    Legislatia Actuala Din Romania
2.    METODE SI TEHNICI SPECIFICE SUBIECTULUI CERCETAT
2.1    Documentarea
2.1.1    Ce Este Un Document Social
2.1.2    Clasificarea Documentelor Sociale
2.1.3    Valoarea Si Limitele Utilizarii Documentelor Personale In Cercetarea Sociologica
2.1.4    Documentarea Statistica
2.2    Metoda Observatiei
2.2.1    Reguli De Observare A Observatorului Participant
2.3    Chestionarul
2.3.1    Pretestarea Si Definirea Chestionarului
2.3.2    Constructia Chestionarului
2.3.3    Structura Chestionarului
2.3.4    Tehnici De Structurare A Chestionarelor
2.4    Interviul
2.4.1    Principalele Tipuri De Interviu
2.4.2    Regulile Construirii Ghidului Interviu
2.4.3    Interviul Semistructurat
2.4.4    Ghidurile De Interviu
3.    ANALIZA DATELOR
3.1    Caracteristici Ale Cercetarii
3.2    Operationalizarea Conceptelor
3.3    Chestionarul
3.4    Ghid De Interviu Nr. 1
3.5    Ghid De Interviu Nr. 2
3.6    Analiza Si Interpretarea Datelor Cercetarii
3.6.1    Analiza Cantitativa
3.6.2    Analiza Calitativa
4.    CONCLUZII
5.    BIBLIOGRAFIA
6.    ANEXE