Studiu privind sarcinile invatamantulu1. Aspecte ale reflectarii in literatura de specialitate


1.    INTRODUCERE
1.1    Sarcinile Invatamantului In Etapa Actuala
1.2    Motivatia Alegerii Temei
1.3    Particularitati Psiho - Pedagogice Ale Varstei Scolare Mici
2.    REFLECTAREA TEMEI IN LITERATURA DE SPECIALITATE
3.    IPOTEZELE SI OBIECTIVELE LUCRARII CERCETAREA PEDAGOGICA
3.1    Definirea Conceptulu1. Metode De Cercetare
3.2    Tipuri De Exercitii Aplicate In Descrierea Cercetarii
4.    EVALOAREA RANDAMENTULUI SCOLAR
5.    EVALUAREA - DELIMITARI CONCEPTUALE
6.    APLICAREA PROBELOR DE EVALUARE IN CADRUL INVESTIGATIEI PE TEMA ALEASA
7.    CONCLUZII
8.    ANEXE
9.    BIBLIOGRAFIE