Acidul folic si derivatii lui. Folatii in natura si organism

Introducere ………………………………………………………………….4
1.Acidul folic şi derivaţii săi……………………………………………….7
      1.1.Scurt istoric……………………………………………………….7
      1.2.Grupul acizilor folici ……………………………………………..9
      1.3.Structura acidului folic ………………………………………….10
      1.4.Caracterizarea compuşilor din categoria folaţilor……………….12
      1.5.Derivaţii metabolic activi……..…………………………………17
      1.6.Proprietăţi fizice şi chimice ale acidului folic…………………...22
            1.6.1.Proprietăţi fizice………………………………………...22
            1.6.2.Proprietăţi chimice   …………………………………….23
2.Folaţii în natură şi organism…………………………………………...24
      2.1.Răspândire în natură …………………………………………….24
      2.2.Necesarul de folaţi al organismului uman……………………….25
      2.3.Manifestările clinice ale deficitului de folaţi  în  organism
……...27
      2.4.Tratamentul deficitului de folaţi ………………………………..29
3.Metabolismul folaţilor …………………………………………………30
      3.1.Extragere, sinteza şi biosinteza folaţilor………………………...30
      3.2.Absorbţia, excreţia şi necesităţi…………………………………33
      3.3.Rol şi activitate biochimică ……………………………………..36
4.Perturbarea metabolismului folaţilor la om ………………………….45
      4.1Cauze ce duc la scăderea acidului folic în organism…………….45
      4.2.Folaţii şi sarcina;  profilaxia  malformaţiilor  fetale  prin
administrarea acidului folic……………………………………………..…48
      4.3.Acidul folic, ţinta terapiei anticanceroase………………………51
      4.4.Mecanismul de acţiune şi rezistenţă …………………………….55
      4.5.Transportul transmembranar…………………………………….57
      4.6.Legarea metotrexatului la dihidrofolatreductază ………………63
5.Rezultate experimentale………………………………………………..66
      5.1.Material şi metodă ……………………………………………...66
      5.2.Determinarea conţinutului de acid folic…………………………71
      5.3.Rezultate şi discuţii ……………………………………………..79
Bibliografie………………………………………………………………...85