Cartarea herpetofaunistica a zonei de campie din vestul judetului Satu-Mare

1. Introducere                                                      1
2. Compoziţia herpetofaunei României                                4
3. Istoricul cercetărilor herpetologice în România                        6
4.  Scurt  istoric  al  crectărilor  herpetologice   din   Vestul   României
8
5.   Delimitările   geografice   şi   istorice    a    regiunii    cercetate
10
6. Factorul antropic                                                24
7. Materiale şi Metode                                        26
8.           Specii           de           Amfibieni            identificate
28
9. Specii de Reptile identificate                                   81
10.     Declinul     global      al      populaţiilor      de      amfibieni
115
11. Diversitatea şi răspândirea speciilor de amfibieni şi reptile
   din      câmpiile       vestice       ale       judeţului       Satu-Mare
   119
12.       Corealrea       speciilor       cu       habitatele       populate
123
   Bibliografie                                                128
   Anexă                                                       139