Chimie analitica. Folosirea ciclodextrinelor in separare prin membrane

CUPRINS
|Capitolul I                                                             |    |
|Elemente de simetrie ale moleculelor şi cristalelor                     |3   |
|1.1  Elemente şi operaţii de simetrie pentru molecule  …………………………       |3   |
|1.2 Grupuri de simetrie ale moleculelor  ………………………………………….              |9   |
|1.3 Simetria cristalelor ………………………………………………………………..                     |13  |
|1.4 Reprezentări ale grupurilor  …………………………………………………….                  |16  |
|Capitolul II                                                            |    |
|Nivele energetice ale ionilor liberi                                    |18  |
|2.1 Aproximaţia câmpului central                                        |18  |
|......................................................................  |    |
|2.2 Cuplajul LS                                                         |22  |
|........................................................................|    |
|...........................                                             |    |
|2.3 Cuplajul jj                                                         |25  |
|........................................................................|    |
|.............................                                           |    |
|2.4 Stările permise ale ionilor liberi                                  |26  |
|..................................................................      |    |
|Capitolul III                                                           |    |
|Despicarea  nivelelor energeticeale ionilor în câmp cristalin           |29  |
|3.1 Ionul in câmp cristalin                                             |29  |
|........................................................................|    |
|..........                                                              |    |
|3.2 Câmp slab  …………………………………………………………………………                             |32  |
|3.3 Câmp tare                                                           |    |
|........................................................................|    |
|..............................                                          |    |
|Capitolul IV                                                            |    |
|Aplicaţii                                                               |41  |
|4.1Calculul despicărilor  ……………………………………………….……………                      |41  |