Combinatii complexe ale Mn(II) cu azot

CAP.  I. INTRODUCERE …………………………………………………...                           |1  |
|CAP.II. COMBINAŢIILE COMPLEXE ALE MANGANULUI (II) CU LIGANZI DONORI   |   |
|AZOT ………………………………………...                                               |5  |
|2.1. Liganzi nomodentaţi ……………………………………………                            |5  |
|2.1.1. Amonia şi amido ………………………………………                                |5  |
|2.1.2. Amine alifatice şi aromatice şi amide substituite ……….         |7  |
|2.1.3. Hidrazina şi hidroxilamina …………………………….                        |11 |
|2.1.4. Piridine şi chinoline ……………………………………                           |12 |
|2.1.5. Pirazoli, imidazoli, triazoli …………………………….                     |17 |
|2.1.6. Alţi liganzi neutri ai azotului ………………………….                    |21 |
|2.1.7. Anioni unidentaţi (incluzând tiocianat şi azida) ……….          |22 |
|2.2. Liganzi bidentaţi ………………………………………………                             |24 |
|2.3. Liganzi tridentaţi ………………………………………………                            |31 |
|2.3.1. Liganzi lineari ………………………………………….                              |31 |
|2.3.2. Liganzi tripozi ………………………………………….                              |32 |
|2.4. Liganzi cvadridentaţi  …………………………………………                          |33 |
|2.4.1. Liganzi lineari ………………………………………….                              |33 |
|2.4.2. Liganzi tripozi ………………………………………….                              |38 |
|2.5. Liganzi pentadentaţi …………………………………………..                          |38 |
|2.6. Liganzi hexadentaţi şi heptadentaţi ……………………………                  |40 |
|2.6.1. Liganzi lineari ………………………………………….                              |40 |
|2.6.2. Liganzi bifurcaţi ……………………………………….                             |41 |
|2.6.3. Liganzi tripozi ………………………………………….                              |41 |
|CAP. III. UTILIZAREA COMPUŞILOR CU AZOT AI MANGANULUI                 |43 |
             PARTEA EXPERIMENTALĂ ………………………………………………   44
             BIBLIOGRAFIE