COMPETENŢA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR CONTABILI

1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR CONTABILI
    1.1. Abordări epistemologice din domeniul contabilităţii
    1.2. Conceptul de curriculum universitar în contextul învăţământului contabil
    1.3. Conceptul de competenţă profesională a studentului – contabil
2. ABORDĂRI METODOLOGICE ÎN FORMAREA COMPETENŢEI PROFESIONALE LA STUDENŢII CONTABILI
    2.1. Modelul pedagogic de formare profesională iniţială a contabilului
    2.2. Proiectarea unui model de curriculum universitar în termeni de competenţe la specialitatea contabilitate…
    2.3. Repere metodologice ale formării competenţei profesionale la studenţii contabili
3. IMPLICAŢII EXPERIMENTALE PRIVIND FORMAREA COMPETENŢEI PROFESIONALE INIŢIALE LA STUDENŢII CONTABILI
    3.1. Aspecte generale privind proiectarea experimentului pedagogic
    3.2. Experimentul de formare a competenţei profesionale la studenţii contabili
    3.3. Valorile competenţei profesionale ale studentului-contabil formate în cadrul experimentului pedagogic
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI