Compusi de tipul {[M-M2S2]Z} in chimia coordinativa

 CAPITOLUL 1    1
  CONSIDERAŢII TEORETICE    1
  CAPITOLUL 2    9
  COMPUŞI DE TIPUL [M – N2S2]Z    9
    Secţiunea 2.1.     9
    Compuşi coordonativi cu tioacetamida     9
    Secţiunea 2.2.     26
    Compuşi coordinativi cu tioureea şi derivaţii săi   26
    Secţiunea 2.3.     29
    Compuşi coordinativi cu tioamide aromatice     29
  CAPITOLUL 3    32
  COPUNŞI DE TIPUL [M-N2S2]Z      32
    Secţiunea 3.1.     32
    Compuşi coordionativi cu derivaţi nftochinonici     32
    Secţiunea 3.2.     42
    Compuşi coordinativi cu tione heterociclice    42
  BIBLIOGRAFIE   73
  CUPRINS   75