Compusi radiofarmaceutici marcati cu iod radioactiv

1. Marcarea izotopică  6
  1.1. Introducere     6
    1.1.1. Izomeria izotopică; marcaj labil şi stabil   7
    1.1.2. Marcaj izotopic intrinsec şi extrinsec  8
    1.1.3. Puritatea radionuclidică şi radiochimică     9
  1.2 Încorporarea izotopilor în compuşi marcaţi   11
    1.2.1 Marcare intrinsecă prin sinteză chimică  11
    1.2.2. Marcare intrinsecă prin schimb izotopic 13
    2.2.3. Marcarea intrinsecă prin sinteze radiochimice      14
2. Schimbul izotopic   17
  2.1 Definiţie. Exemple de reacţii de schimb izotopic   17
  2.2. Constantă de echilibru. Coeficient de schimb. Grad de schimb 19
  2.3. Cinetica reacţiilor de schimb izotopic în sisteme omogene    23
    2.3.1. Mecanismul reacţiilor de schimb izotopic omogen    23
       2.3.1.1. Mecanism disociativ     23
       2.3.1.2. Mecanismul asociativ    26
       2.3.1.4.  Mecanismul  schimbului  izotopic   prin   transfer   de
       electroni  28
    2.3.2. Legea logaritmică a gradului de schimb.  Ecuaţia  lui  McKay
          29
  2.4. Factori care influenţează reacţiile de schimb izotopic 33
  2.4 Schimbul izotopic în sisteme eterogene 35
3. Obţinerea compuşilor marcaţi cu 123I, 125I şi 131I    38
  3.1 Marcarea cu I radioactiv prin schimb izotopic.     40
  3.2. Metoda de marcare prin substituţie    44
  3.3. Metoda marcării prin adiţie la dubla legătură:    46
4. Tehnici de marcare a complecşilor radiofarmaceutici  marcaţi  cu  iod
   radioactiv     48
5. Partea experimentală      62
Bibliografie     71