CONDITIONAREA MARFURILOR CHIMICE PE PERIOADA TRANSPORTULUI MARITIM

PARTEA GENERALA
        CAP 1 Descrierea navei
1. Tipul navei………………………………………………………………………4
2. Simbolul de clasa ……………………………………………………………….4
3.  Norme  si  convenţii  internaţionale  privind  transportul   mărfurilor
   chimice…..….4
4. Categoriile de mărfuri ……………………………………………………….….4
5. Stabilirea caracteristicilor principale ale corpului navei…………………….…..5
   1.5.1 Alegerea coeficienţilor de fineţe si  dimensiunilor  pp  ale  navei
………..…...5
   1.5.2 Verificarea rapoartelor intre  dimensiuni…………………………..…….….6
6. Materiale utilizate  ……………………………………………………………...8
7. Viteză ,autonomie ,echipaj………………………………………………….…...9
8. Compartimentarea navei ………………………………………………………..9
  .
      CAP 2 Construcţia corpului navei ,planul general de amenajare
2.1 Caracteristici generale si reglementări privind construcţia tancurilor
chimice...14
2.2 Descrierea elementelor corpului navei .………………………………………..17
   2.2.1 Dublu fund …………………………………………………………………17
   2.2.2 Punţi ………………………………………………………………………..17
   2.2.3 Bordaj  ………………………………………………………………….….19
   2.2.4 Pereţi  ……………………………………………………………………....19
    5. Structurile pupa si prova ……………………………………………….…19
    6. Suprastructura……………………………………………………………..19
    7. Tancurile ………………………………………………………………….19
    2. Planul general de amenajare, schema
       tancurilor………………………………………...………………………….20
    3.
         CAP 3 Determinarea preliminară a caracteristicilor dinamice pentru
regimul de exploatare a navei
3.1Calculul rezistenţei la înaintare…………………………………………………21
3.2 Determinarea puterii  instalaţiei de propulsie…………………………………..25
3.3 Verificarea stabilităţii iniţiale a navei…………………………………………..29
3.4 Verificarea din punct de vedere  al oscilaţilor………………………… ………33
3.5 Calculul propulsorului……………………………………………………….…34
3.6 Verificarea deplasamentului………………………………………………...….37
            CAP 4 Calculul instalaţilor
4.1 Calculul instalaţiei de guvernare…………………………………………...…..42
4.2 Calculul instalaţiei de stins incendiu cu apă cu jet……………………………..51
4.3Calculul instalaţiei de ungere la MP…………………………………………….62
        CAP 5 Bilanţul energetic si alegerea DG
PARTEA  SPECIALĂ:CONDIŢIONAREA MĂRFURILOR CHIMICE  PE TIMPUL TRANSPORTULUI
MARITIM
Generalităţi   privind   condiţionarea   mărfurilor   chimice   la    bordul
navelor………..…81
Descrierea instalaţiilor care concură la condiţionarea mărfurilor chimice
la bordul navelor………………………………………………………………………….…..85
Instalaţia de spălare ………………………………………………………………..85
Instalaţia de încărcare/descărcare ………………………………………………….88
Instalaţia de încălzire ………………………………………………………………98
Sistemul de condiţionare a atmosferei din tanc………………………………..….103
Instalaţia de ventilaţie ………………………………………………………….…105
Bibliografie …………………………………………………………………...…..107