Contributii privind caracterul fizico-chimic si microbiologic a levurii din genul Lactobacillus caucasicus, Streptococcus lactis si Torula sp

Contribuţii privind caracterul fizico-chimic şi microbiologic a levurii  din
genul Lactobacillus caucasicus, Streptococcus lactis şi Torula sp.
INTRODUCERE
   Capitolul 1
 INFLUENŢA CO2
CONCENTRAŢIA CO2
      INFLUENŢA TEMPERATURII
INFLUENŢA SĂRURILOR MINERALE ASUPRA INTENSITĂŢII FOTOSINTEZEI
INFLUENŢA MICROELEMENTELOR ASUPRA INTENSITĂŢII FOTOSINTEZEI
DATE PRELIMINARE PRIVIND  CARACTERIZAREA  FIZICO-CHIMICĂ  ŞI  FITOCHIMICĂ  A
LEVURII DE SIMBIOZĂ TORULA sp.
CLARIFICAREA
COLORAREA
FIXAREA
MINERALIZAREA
METODA UNESCU PENTRU CLOROFILĂ
 EXTRAGEREA PIGMENŢILOR  CLOROFILIENI  DIN  GRÂUL  CONTAMINAT  CU  SUBSTANŢE
NUTRITIVE DE LA LEVURĂ
Influenţa temperaturii asupra fotosintezei
Influenţa concentraţiei oxigenului
Influenţa apei
Rezultatele determinărilor –prezenţa fungilor  pe  plantulă  şi  seminţe  de
grâu
Imporatanţa practică a cunoaşterii exigenţelor de nutriţie
pagini 70