CONTROLUL JUDECĂTORESC – UN ULTIM MIJLOC DE ASIGURARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE

1. Conceptul, esenţa şi valoarea contenciosului administrativ
1.1. Rolul controlului judecătoresc în activitatea administraţiei publice
1.2. Contenciosul administrativ: etimologie, determinări conceptuale şi valorice
2. Categoriile contenciosului administrativ şi particularităţile acestora
3. Problemele contenciosului administrativ şi căile de consolidare a justiţiei administrative
Concluzii la capitolul