DETERMINĂRI PEDAGOGICE ALE DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI EMOŢIONALE A ADOLESCENŢILOR PRIN COMUNICARE

1. REPERE EPISTEMOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE A ADOLESCENŢILOR

    1.1. Evoluţia conceptului de „inteligenţă emoţională”
    1.2. Implicaţii psihopedagogice ale comunicării educaţionale în dezvoltarea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor
    1.3. Convergenţa dimensiunilor educaţiei în dezvoltarea emoţională pentru comunicare a adolescenţilor
    1.4. Modelul conceptual al educaţiei pentru dezvoltare emoţională
2. DETERMINĂRI PEDAGOGICE ALE DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI EMOŢIONALE A ADOLESCENŢILOR PRIN COMUNICARE
    2.1. Problematica afectivă a adolescenţilor în comunicarea interpersonală …
    2.2. Design-ul experimental, metodologia cercetării
    2.3. Particularităţile dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor şi nivelurile culturii emoţionale a profesorilor
    2.4 Curriculumul la dirigenţie din perspectiva contribuţiei la dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin comunicare
Concluzii