Diclofenacul Sodic

INTRODUCERE
CAPITOLUL I STRUCTURA, SINTEZĂ, CARACTERIZARE FIZICO-CHIMICĂ
     1. Structura
     2. Sinteza
     3. Proprietăţi fizice
     4. Solubilitate, proprietăţile soluţiilor (constantă de aciditate pKa
        şi coeficient de partiţie)
     5. Caractere spectrale
     6. Stabilitatea diclofenacului
     7. Proprităţi chimice
CAPITOLUL II PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
II.1. Generalităţi
II.2. Farmacocinetică şi metabolism
II.3 Farmacodinamia diclofenacului sodic
II.4. interacţiuni medicamentoase
II.5. Supradozare
II.6. Studii de toxicitate
II.7. Influenţa asupra unor teste de laborator.
II.8. Reacţii adverse
II.9. Farmacografie
CAPITOLUL  III METODE DE ANALIZĂ
III.1. Analiza calitativă şi controlul purităţii
III.2. Metode de analiză cantitativă
III.2.1. Metode titrimetrice
III.2.2. Metode spectrofotometrice de analiză
III.2.2.1. Metode spectrofotometrice în U.V.
III.2.2. Metode spectrofotometrice în vizibil
III.3. Metode cromatografice de analiză
III.3.1 Cromatografia pe strat subţire (C.S.S. TLC)
III.3.2. Cromatografia de gaze
III.3.2.1 Cromatografia de gaze cuplată cu detecţia cu ionizare în flacără
(FID)
        III.3.2.2. Cromatografia de gaze cuplată cu spectrometria de masă
(G.C. – M.S.)
        III. 3.2.3. cromatografia de gaze – detecţie cu captură de
electroni (E.c.d.)
        III.3.3. Cromatografia de lichide de înaltă performanţă
III.3.3.1 HPLC cu detecţie de fluorescenţă
        III.3.3.2. HPLC cu detecţie electrochimică
        III.3.3.3. HPLC cu detecţie în ultraviolet
CAPITOLUL IV CONCLUZII
        PAGINI 60