Dozarea tiaminei din produse farmaceutice printr-o metoda gaz cromatografica

                                cuprins
      Introducere…………………………………………………...………………...     5
      Capitolul I.Tiamina………………………...……..……………………………       6
       1.1.Vitamine….…………………………………………………………….…       6
        1.1.1.Aspecte
generale....................................................................
.....   6
        1.1.2.Nomenclatura                 şi                  clasificarea
vitaminelor.....................................     7
        1.1.3.Mecanismul             de             acţiune              al
vitaminelor.........................................       7
        1.1.4.Implicaţii
terapeutice.................................................................
..      8
       1.2.Vitamine
hidrosolubile...............................................................
....    8
       1.3.Vitamina
B1..........................................................................
............       9
        1.3.1.Structură.....................................................
.................................   9
        1.3.2.Proprietǎţi                     fizice                     şi
chimice..........................................................   10
        1.3.3.Distribuţie în natură şi alimente……………………………... 11
        1.3.4.Unitatea                     de                      vitamină
B1...............................................................   14
        1.3.5.Fiziologie....................................................
................................. 14
           1.3.5.1.Biogeneza................................................
...........................  14
           1.3.5.2.Necesitatea       organismului        în        vitamina
B1.............................   15
           1.3.5.3.Teste                                                 de
carenţă.................................................................
16
           1.3.5.4.Resorbţie................................................
.............................     17
           1.3.5.5.Distribuţia în organism………………………………………..   17
           1.3.5.6.Forme      sub      care       se       găseşte       în
organism.............................   19
           1.3.5.7.Eliminarea…………………..………………………………….    19
        1.3.6.Rolul              vitaminei              B1               în
organism..................................................... 21
           1.3.6.1.Metabolismul
glucidelor.......................................................   21
           1.3.6.2.Metabolismul proteinelor………………………………………    27
           1.3.6.3.Metabolismul mineral………………………………………….      28
           1.3.6.4.Metabolismul apei…………………………………………….. 28
           1.3.6.5.Rolul tiaminei în funcţiile diferitelor ţesuturi, organe
şi
sisteme.....................................................................
........... 29
        1.3.7.Farmacologie……………………………….……………………….. 34
        1.3.8.Toxicitatea hipervitaminozǎ……………….………………………..   34
           1.3.8.         1.Acţiunea         asupra          metabolismului
general…...................….     35
           1.3.8.2.Acţiunea                asupra                sistemului
nervos…………....................... 37
           1.3.8.3.Acţiunea asupra sistemului  circulator…………….........…...
38
           1.3.8.4.Acţiunea asupra sistemului
rinichiului................................. 38
           1.3.8.5.Acţiunea asupra
musculaturii..............................................    38
           1.3.8.6.Acţiunea                 asupra                  tubului
digestive……….............................    39
           1.3.8.7.Acţiunea                                          asupra
ficatului……...................................………  39
           1.3.8.8.Acţiunea asupra glandelor cu secreţie internǎ……………..  40
           1.3.8.9.Specificitatea                                  acţiunii
vitaminice…..................................….    40
          1.3.9.Substanţe cu acţiune antivitaminicǎ…………………………….     41
          1.3.10.Corelaţii                      cu                      alte
vitamine…………..........................................   42
          1.3.11.Prezentare                                               şi
administrare……..............................................  42
      Capitolul II.Metode de dozare a tiaminei……………………….………... 44
       2.1.Metode
fizice......................................................................
.............    44
        2.1.1.Metoda                                          fluorimetrică
................................................................... 44
       2.2.Metode
chimice.....................................................................
..........  47
        2.2.1.Metoda           cu            paraaminoacetofenonă..........
...................................     47
        2.2.2.Metoda                                           gravimetrică
................................................................... 48
        2.2.3.Metoda                                                 Spruyt
............................................................................
      49
        2.2.4.Determinarea       spectrofotometrică       a       vitaminei
B1.........................  49
       2.3.Metode
biologice...................................................................
..........  49
        2.3.1.Metoda  bazată  pe  curba   de   creştere   în   greutate   a
şobolanului..    50
        2.3.2.Metoda
curativă....................................................................
.......     51
       2.4.Metode
microbiologice..............................................................
..... 53
      Capitolul                         III.                          Metode
cromatografice……………….................................    56
       3.1.Generalităţi…………………………………………………..................  56
       3.2.Tipuri           de           faze           mobile           şi
staţionare................................................    57
       3.3.Procese de separare
cromatografică............................................    58
       3.4.Etapele unei separări
cromatografice...........................................     59
       3.5.Dinamica procesului
cromatografic..............................................   60
       3.6.Analiza cantitativă prin
cromatografie..........................................  60
       3.7.Concepte fundamentale ale
cromatografiei.................................    61
       3.8.Metode cromatografice pe
coloană...............................................   62
       3.9.Adsorbţie şi
repartiţie..................................................................
...   64
       3.10.Cromatografia de repartiţie gaz-
lichid.........................................    65
      Capitolul IV. Parte experimentală…………………………………………..      70
       4.1.Prepararea probelor ………………..…………........……….…….......    70
       4.2.Calcularea rezultatelor………..……………………………………..… 71
       4.3.Tehnica
cromatografică….............................................................
..    74
       4.4.Rezultate                      şi                       discuţii
……...........................................……………....   74
      Concluzii………………………………………………………………………... 79
      Bibliografie…………………………………………………………………..….    80
+ referat sustinere , prezentare powerpoiny si autoslide