Dozarea unor aminoacizi prin metoda cinetica landolt

Introducere…………………………………………………...………………….…............5
Capitolul I. Aminoacizi…………………...……..………………………………...............6
    1.1.Generalităţi…………………………………………………………….…............6
    1.2.Clasificare.........................................................
..........................................10
    1.3.Proprietăţi                       chimice                        şi
fizice......................................................................
.11
       1.3.1.Reacţii
generale....................................................................
...............11
    1.4.Rolul                         fiziologic                         al
aminoacizilor…............................................................14
    1.5.Aminoacizi      ce      se      pretează       la       determinări
cinetice..................................17
       1.5.1.Cisteina.......................................................
.........................................17
       1.5.2.Metionina…………………...............................................
.....................18
       1.5.3.Triptofanul..................................…………………………………..19
      1.6. Metode comparative pentru determinarea
  aminoacizilor...................20
           1.6.1. Determinarea spectrofotometrică a metioninei din produsul
               MecoparForte,
               comprimate...................................................
               ........20
           1.6.2 Determinarea spectrofotometrică a metioninei din  produsul
               Metaspar,
               capsule......................................................
               ..................20
           1.6.3. Determinarea metioninei printr-o  metodă  de  oxidare  cu
               permanganat..................................................
               ...............................21
Capitolul II. Metode de tip Landolt...........……………………….……………............28
    2.1.Locul     metodelor     de     tip     Landolt      în      analiza
cantitativă….........................28
    2.2. Aspecte generale asupra reacţiilor de tip Landolt……………………….30
    2.3. Tipuri de reacţii Landolt………………………………………………………35
       2.3.1. Sistemul Landolt apǎ oxigenatǎ – iodurǎ – substrat………...…………38
       2.3.2.   Reacţia   de   tip   Landolt   a   acidului   ascorbic    cu
       bromatul........................40
       2.3.3. Reacţia de tip Landolt a cisteinei cu bromatul………………………….42
    2.4. Cinetica reacţiilor de tip Landolt bromat-iodur( (i iodat-
iodur(………43
    2.5.        Aplicaţii        ale        metodelor        de         tip
Landolt.....................................................51
Capitolul III. Parte experimentală……………………………………………...............57
       3.1.Aparatură........................................................
.......................................57
       3.2.Determinarea              stoichiometriei               reacţiei
…….............……………...…...58
       3.3.Determinarea     condiţiilor     convenabile     de     lucru…..
............….………60
       3.4.Trasarea dreptelor de etalonare……………………….. …...…….........61
       3.5.Studiul interferenţelor………………….…………………………….........65
       3.6.Dozarea metioninei din produse farmaceutice….………....………....65
      Concluzii……………………………………………………………………………67
      Bibliografie…………………………………………………………………..……..68
+ prezentare powerpoint ( si autoslide) , + referat de sustinere