Eficienta economica a investitiilor in industria chimica

 CAPITOLUL I. Conţinutul investiţiilor şi al eficienţei economice a acestora
                                      3
  1.1. Conceptul de investiţie în economie   3
  1.2. Conceptul de eficienţă economică a investiţiilor  7
  1.3. Sistemul de indicatori de evaluare a eficienţei economice a
  investiţiilor  11
  1.4. Forma generală a indicatorilor de eficienţă economică a
  investiţiilor  14
  CAPITOLUL II. Analiza eficienţei economice a investiţiilor la S.C. “BEGA-
                               UPSOM” S.A. 18
  2.1. Prezentarea S.C. “BEGA-UPSOM” S.A.    18
       2.1.1. Indicatori economico-financiari 20
       2.1.2. Segmentul de piaţă ocupat de către societate în piaţa internă
       şi piaţa externă      21
  2.2. Fundamentarea tehnică şi economică a necesităţii investiţiei 23
  2.3. Evaluarea proiectului de investiţii cu ajutorul indicatorilor
  statici de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor  25
  2.4. Calculul indicatorilor statici de eficienţă a investiţiilor  43
   CAPITOLUL III. Analiza economică şi financiară a investiţiilor      47
  3.1. Necesitatea analizei dinamice a eficienţei economice a investiţiilor
  47
  3.2. Analiza economică a proiectului de investiţii     53
   CAPITOLUL IV. Concluzii şi soluţii de implementare a proiectului    69
                             BIBLIOGRAFIE     72