ENTOMOFAUNA DAUNATOARE DIN ZONA LACUSTENI

Cap.                                                                                                    pag.
    Introducere-------------------------------------------------------
    Morfologia insectelor-------------------------------------------
    Biologia insectelor----------------------------------------------
    Istoricul cercetărilor entomologice din România-----------
    Cadrul fizico – geografic---------------------------------------
    Materialul şi metoda de lucru----------------------------------
    Rezultate obţinute-----------------------------------------------
    Analiza rezultatelor---------------------------------------------
    Concluzii---------------------------------------------------------
    Bibliografie-------------------------------------------------------
92 pagini