EXERCITAREA DREPTULUI LA REZOLUŢIUNEA SI REZILIEREA CONTRACTELOR ŞI EFECTELE JURIDICE ALE EXERCITĂRII LOR


1. Rezoluţiunea şi rezilierea – un remediu opţional al creditorului
2. Procedurile extrajudiciară şi judiciară de rezoluţiune şi reziliere a contractelor
3. Teoriile privind efectul rezoluţiunii contractului
4. Efectele juridice ale rezoluţiunii contractului
5. Efectele juridice ale rezilierii contractului
Concluzii