Extractia cu solventi si transportul prin membrane lichide a unor aminoacizi derivatizati cu B18C6 si kryptofix

INTRODUCERE       3
Capitolul I       6
Eteri coroană utilizaţi în chimia analitică  6
    1.1 Consideraţii generale       6
    1.2 Tipuri de eteri coroană     8
    1.3. Ion – selectivitatea eterilor coroană       9
    1.4. Eterii coroană ca ioni – transportori în electrozi ion –
        selectivi 11
    1.5. Eteri coroană în cromatografia de lichide   14
Capitolul II      15
Ciclodextrine şi calixarene utilizate în complexarea unor compuşi chimici
    15
    2.1. Consideraţii generale      15
    2.2. Structura şi proprietăţile ciclodextrinelor 17
    2.3. Câteva aplicaţii ale ciclodextrinelor în procesele de separare
        19
    2.4. Folosirea ciclodextrinelor în separare prin membrane 21
        2.4.1. Membrane lichide cu ciclodextrine     21
        2.4.2. Membrane polimerice conţinând ciclodextrine pentru
               separarea izomerilor         22
        2.4.3. Membrane polimerice conţinând ciclodextrină pentru
               separarea amestecurilor alcool-apă    24
    2.5. Complexarea aminoacizilor cu calixarene sulfonate hidrosolubile
        ca studiu al unui posibil mecanism de recunoaştere a calixarenelor
        sulfonate de către proteine         26
    2.6. Incluziunea succesivă a apei, [H3NCH2CH2NH3]2+ şi [H3NCH2CH2NH2]+
        în cavitatea aromatică a calix [4] arenelor p-sulfonate        29
    2.7. Complexarea L-α-aminoacizilor naturali prin calix [4] arene
        solubile în apă    32
Capitolul III     34
Complexarea unor compuşi aminici cu receptori macrociclici     34
    3.1. Complexarea unor compuşi aminici cu eteri coroană    35
    3.2 Complexarea aminelor cu criptanzi    41
    3.3 Complexarea aminelor cu calixarene   42
    3.4 Complexarea aminelor cu aza eteri coroană    45
Capitolul IV      47
Extracţia cu solvenţi a aminoacizilor folosind liganzi macrociclici    47
    4.1. Caracteristici generale ale aminoacizilor   47
    4.2. Echilibre de repartiţie în procesul de extracţie     53
    4.3. Raportul de distribuţie al aminoacizilor în sistemul solvent –
        apă       55
    4.4. Factorii ce influenţează procesele de extracţie      57
        4.4.1. Influenţa structurii ligandului macrociclic utilizat ca
               extractant  57
        4.4.2. Influenţa reapariţiei liganzilor macrociclici  58
        4.4.3. Influenţa cationului în procesul de extracţie  59
        4.4.4. Influenţa anionului în procesul de extracţie   61
        4.4.5. Influenţa solventului        61
        4.4.6. Influenţa pH-ului în extracţia complecşilor aminoacizilor
               62
    4.5. Extracţia şi transportul aminoacizilor prin membrane lichide  62
        4.5.1 Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă de
               complecşi cationici 62
               4.5.1.1. Complecşi ai aminoacizilor cu eteri coroană    63
               4.5.1.2. Complecşi ai aminoacizilor cu dinonil naftelen
                        sulfonat (DNNS)      64
        4.5.2. Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă de
               complecşi anionici  65
               4.5.2.1. Complecşi metalici ai liganzilor macrociclici cu
                        aminoacizi  65
               4.5.2.2. Complecşi ai aminoacizilor cu săruri cuaternare de
                        amoniu      66
Capitolul V       71
Partea experimentală       71
    5.1 Consideraţii generale       71
    5.2. Aparatură şi reactivi      73
    5.3. Influenţa pH-ului asupra extracţiei complecşilor aminoacizilor cu
        liganzi macrociclici       73
        5.4.2. Determinarea constantei de extracţie  75
    5.5. Transportul aminoacizilor derivatizaţi prin membrane lichide  77
    5.6. Concluzii         78
Bibliografie      80