FACTORI DETERMINANŢI ÎN IMPLICAREA POLITICĂ A MASS-MEDIA


1. ABORDĂRI CONCEPTUAL - TEORETICE ALE FENOMENULUI AGENDA-SETTING ÎN PROCESUL EVOLUTIV AL COMUNICĂRII DE MASĂ

    1.1. Mecanismul de funcţionare a mass-media
    1.2. Dinamica interpretărilor efectului de agendă şi valenţele formelor de exercitare a influenţei în parametrii politicului
    1.3. Perspective interdisciplinare ale cercetării modelului agenda-setting în contextul teoriilor comunicării de masă


2. STRATEGII ŞI TEHNICI MEDIATICE VS ORDINEA PRIORITARĂ A EVENIMENTELOR POLITICE

    2.1. Orientări metodologice în cercetarea formelor de stabilire a agendei politice din perspectiva activităţii instituţiilor mass-media
    2.2. Strategii mediatice în procesul de reflectare şi construire a realităţii social-politice
    2.3. Tehnici mediatice de reflectare şi practici metodologice de interpretare a realităţii social-politice
    2.4. Inducția şi deducţia mediatică în contextul stabilirii ordinii prioritare a evenimentelor politice


3. FACTORI DETERMINANŢI ÎN IMPLICAREA POLITICĂ A MASS-MEDIA

    3.1. Comunicarea politică şi mass-media în condiţiile democratizării societăţii moldoveneşti
    3.2. Marketingul politic şi rolul comunicării de masă în campaniile electorale
    3.3. Noile media şi noi forme de mediatizare on-line a vieţii politice din Republica Moldova


CONCLUZII