FUNCŢIE PUBLICA ŞI A MANAGEMENTULUI FUNCŢIEI PUBLICE

1.DIMENSIUNEA TEORETICO-METODOLOGICĂ A FUNCŢIEI PUBLICE ŞI A MANAGEMENTULUI FUNCŢIEI PUBLICE
    1.1. Delimitări noţionale privind funcţia publică, funcţionarul public, managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public
    1.2. Conceptualizarea şi metodologia studierii politicilor şi strategiilor privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public
    1.3.Sistemul managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în administraţia publică
    1.4. Politici şi strategii în managementul resurselor umane din administraţia publică
2. ASPECTE COMPARATE ALE POLITICILOR PRIVIND MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC. PRACTICI EUROPENE
    2.1. Standarde europene ale funcţiei publice
    2.2. Managementul funcţiei publice în unele state membre ale Uniunii Europene
    2.3. Reforma managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în statele postsocialiste ce au aderat la UE