MANAGEMENTUL CHIRURGICAL AL HIPERTENSIUNII PORTALE ASOCIATE CU SPLENOPATIE ŞI HIPERSPLENISM SEVER

1. MANAGEMENTUL CHIRURGICAL AL HIPERTENSIUNII PORTALE ASOCIATE CU SPLENOPATIE ŞI HIPERSPLENISM SEVER
1. Studiul comparativ analitic al tehnicilor chirurgicale utilizate în tratamentul splenopatiilor portale
2.Caracteristici intraoperatorii şi modalităţi de exprimare clinico - evolutivă postoperatorie
3. Cercetări privind substratul morfologic implicat în actul chirurgical
4.Aspecte ale îngrijirilor postoperatorii şi adaptarea terapiei intensive la nevoi particulare
2.ANALIZA EFICIENŢEI TRATAMENTULUI ȘI DISCUȚIA DATELOR POSTOPERATORII ALE LOTULUI STUDIAT
1. Evaluarea rezultatelor postoperatorii precoce
2. Rezolvări medico-chirurgicale a complicaţiilor imediate şi precoce apărute postoperator
3. Impactul protocolului terapeutic perioperator asupra evoluţiei pacienţilor incluşi în studiu
4. Strategii de evaluare şi conduită postspitalicească adresate pacientului splenectomizat..
3. EVOLUŢIA LA DISTANŢĂ A PACIENŢILOR STUDIAŢI. MORBIDITATEA ŞI MORTALITATEA. SUPRAVIEŢUIREA ŞI CALITATEA VIEŢII
1. Sinteza rezultatelor postoperatorii în lotul de studiu la distanţă
2. Corelaţii morfo – funcţionale în evoluţia postterapeutică a bolii hepatice cronice
3. Cercetări asupra duratei de supravieţuire şi calitatea vieţii pacienţilor hepatici la distanţă în chirurgia hipertensiunii portale asociate cu splenopatie
SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI