METODOLOGIA ÎNVĂȚĂRII LIMBII ENGLEZE CA FACTOR DE EFICIENTIZARE

METODOLOGIA ÎNVĂȚĂRII LIMBII ENGLEZE CA FACTOR DE EFICIENTIZARE

1. Experienţa de învăţare a limbii engleze: constatare
2. Învăţarea limbii engleze ca proces de operaţionalizare individuală a obiectivelor
3. Valoarea asumării obiectivelor de învăţare a limbii engleze de către studenţi

CONCLUZII