Nivelul fizic al sistemului de comunicatie GSM

Cuprins
CAPITOLUL   I
EVOLUŢIA  CĂTRE  SISTEMELE  RADIO
MOBILE  CELULARE
1.1. Scurt  istoric
1.2.Standarde
     3. Aspectul  comercial  al  comunicaţiilor  celulare
1.4.Tranziţia  de  la  sistemul  celular  analogic  la sistemul  digital
      1.5. Aspecte  economice  şi  politice
C A P I T O L U L   I I
SISTEMUL  DIGITAL  CELULAR   DE  TELEFONIE   MOBILĂ   PAN-EUROPEAN  GSM
Istoricul  sistemului  GSM
2.2. Servicii  oferite  de  un  sistem  GSM
2.3. Conceptul  celular
2.4.Arhitectura  sistemului  celular
2.4.1.Descrierea  unităţilor  componente
2.4.1.1.Staţia  mobilă  (MS)
2.4.1.2. Modul  de  identificare  al  abonatului
      2.4.1.3. Descrierea  celulelor
2.4.1.4. Descrierea  MSC – Mobile  Switching  Center
2.4.1.5. GMSC – Gate-way  Mobile  Services  Switching  Center
2.4.1.6. Bazele  de  date  ale  MSC  ( VLR, EIR )
Bazele  de  date  ale  GMSC  ( OMC, AC, HLR )
          1. Legături  MSC1 – MSC2. Standardul  IS41
          2. Descrierea  terminalelor  mobile
Localizarea  abonaţilor  şi  realizarea  convorbirilor
2.5.1 Înregistrarea  ( Registration )
2.5.2. Stabilirea  convorbirii
2.5.3. Realizarea convorbirilor
2.5.4. Asigurarea  legăturii  în  cursul  deplasării  abonatului  mobil
     ( Handover )
2.5.5. Procesarea  unor  apeluri  speciale
2.5.6. Parametrii  de  securitate
2.5.6.1. Autentificare  ( AC )
2.5.6.2. Cifrarea
2.5.6.3. Identitatea  temporară  a  abonatului  mobil (TMSI – Temporary
Mobile  Subscriver  Identify)
2.6. Transmisii  de  date  într-o  reţea  celulară  digitală
2.6.1. Folsirea  unui  circuit  de  comutare  pe  un  canal  al  reţelei
celulare
2.6.2. Folosirea  pachetelor  de  date  digitale  într-o  reţea  celulară
CDPD
C A P I T O L U L   I I I
NIVELUL  FIZIC
3.1.Accesul  trunchiat  la  sistem
3.1.1.Accesul multiplu prin divizarea frecvenţei ( FDMA – Frequency
Division  Multiple  Acces )
3.1.2. Acesul multiplu cu divizarea în timp ( TDMA – Time  Division
Multiple  Acces )
3.1.3. Accesul  multiplu  cu  divizarea  spaţiului ( SDMA – Space  Division
 Multiple  Acces )
3.1.4. Accesul  multiplu  prin  divizarea  codului ( CDMA – Code  Division
Multiple  Acces )
3.1.5. Operarea  duplex
3.1.5.1. Divizarea  duplex  a  frecvenţei  ( FDD – Frequency  Division
Duplex )
3.1.5.2. Divizarea duplex a timpului ( TDD – Time  Division  Duplex )
3.2. Canalul  radio
3.2.1. Probleme
3.2.2. Caracteristicile  canalului  radio
3.2.2.1. Condiţii  statice
3.2.2.2. Condiţii  dinamice
3.2.3. Analize  cantitative  ale  canalului  radio
3.2.4. Funcţionarea  subsistemului  radio. Structura  semnalelor  utilizate
3.2.5. Factori  de  limitare  şi  câteva  soluţii
3.3. Frecvenţele  în  sistemul  GSM
3.3.1. Numărul  canalelor
3.3.2. GSM  de  bază
3.3.3. GSM  extins
3.4. Nivelele  de  putere  în  radiofrecvenţă
3.5. Transmisiile  pe canalele  radio
3.5.1. Cadrul  TDMA
3.5.2. Divizarea duplex în timp ( TDD – Time  Division  Duplex)
3.7. Avansul de timp  şi  controlul  puterii
3.8. Structura  ferestrelor
3.8.1. Fereastră  normală
3.8.2. Fereastră  de  acces
3.8.3. Fereastră  de  corecţie  a  frecvenţei
 3.8.4. Fereastră de  sincronizare
3.9. Dimensiunea  celulei
3.10. Canale logice
3.10.1. Canale de trafic
3.10.2. Canale de control
3.11. Structuri de cadru
3.11.1. Combinaţii de canale
3.11.2. Structură de cadre pentru canalele de trafic
           TCH/F – Combinaţia  1
3.11.3. Structura cadrelor pentru semnalizare (51 de cadre)
3.11.4. Canalul difuzat într-o celulă (CBCH-Cell Broadcast Channel)
3.12. Exemplu de funcţionare a unei staţii mobile
3.12.1. Sincronizarea cu reţeaua
3.12.2. Localizarea datelor actualizate
3.12.3. Stabilirea convorbirii
3.13.1. Cerinţele pentru transcoderul vocal în sistemul GSM
3.13.2. Funcţionarea transcoderului vocal în sistemul GSM
3.13.2.1. Codor liniar predictiv şi analiza regulată cu puls de excitaţie
3.13.2.2. Analizor cu predicţie pe termen lung (LTP – long term prediction
analysis)
3.13.2.3. Transmisie discontinuă (DTX)
3.14. Codarea canalului
3.14.1. Codarea datelor vocale
3.14.2. Reordonarea, restructurarea şi internivelarea
3.14.3. Codarea canalelor ce transmit date (nu transmit date vocale)
3.14.3.1. Canalul cu rata 9,6 kbps
3.14.3.2. Canalul cu rata de 2,4 kbps
3.14.4. Codarea canalelor ce transmit semnalizări
3.14.5. Cifrarea
3.15. Modulaţia digitală
3.15.1. ASK, FSK şi PSK
3.15.2. Reprezentarea I/Q
3.15.3. BPSK (Binary Phase Shift Keying)
3.15.4. QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
3.15.5. Biţi şi simboluri
3.15.6. Zgomot şi erori
3.15.7. GMSK (Gaussian Minimim Shift Keying)
3.16. Saltul de frecvenţă
C A P I T O L U L   I V
C O N C L U Z I I
Bibliografie
Pagini 109