OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR PEDAGOGICE


1. PREMISE TEORETICE ÎN ABORDAREA OPERAŢIONALIZĂRII OBIECTIVELOR PEDAGOGICE
1.1 Aspecte conceptuale ale obiectivelor pedagogice
1.2 Perspectivele funcţionale ale obiectivelor pedagogice
1.3 Limitele operaţionalizării obiectivelor în ştiinţele pedagogice

2. CONSEMNAREA PEDAGOGICĂ A APLICABILITĂŢII OPERAŢIONALIZĂRII OBIECTIVELO
 2.1. Caracteristici de operaţionalizare în procesul de predare-învăţar
2.2. Specificul predării-învăţării limbii engleze
2.3. Avantajele curriculare ale operaţionalizării obiectivelor în procesul de predare a limbii engleze