ORIZONTUL LOCAL LABORATOR NATURAL DE APLICATII PRACTICE

     1 1. Introducere şi motivaţia alegerii temei
2  2.  Premisele  psiho-pedagogice  pentru  însuşirea  de  către   elevi   a
      noţiunilor ştiinţifice cu privire la Geografia României şi  Ştiinţelor
      naturii în ciclul primar
      3. Orizontul local – laborator natural de aplicaţii practice
            Activităţi didactice extraşcolare: drumeţia, vizita  geografică,
      excursia geografică
            Prezentarea geografică a comunei Răşinari: coordonate  istorice,
      aşezare, relief, solurile, climă, apele,  flora  şi  fauna,  obiective
      turistice
      4. Protecţia mediului – obiectiv  esenţial  al  predării  -  învăţării
      geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar de învăţământ
            Educaţia pentru ocrotirea mediului geografic
            Poluarea şi consecinţele ei
            Metode de combatere a poluării şi protecţia  mediului  geografic
      în România
      5. Forme de organizare şi desfăşurare a activităţii  didactice  pentru
      realizarea cunoaşterii şi protecţiei mediului înconjurător  în  cadrul
      lecţiilor la clasă  şi  în  cadrul  unor  activităţi  extraşcolare  în
      orizontul local:
             Opţionalul:  “Cunoaşterea  orizontului  local   şi   protejarea
      mediului înconjurător – comuna Răşinari, judeţul Sibiu”
            Proiectare didactică:
            - planificare calendaristică
            - proiectare pe unitate de învăţare
            - proiecte didactice la clasă
           Descrierea activităţilor didactice extraşcolare şi activităţilor
      practice în natură
      6. Concluzii
      7.  Anexe: - hărţi
                 - desene geografice
                 - fotografii
      8. Bibliografie
100 pagini