PARTICULARITĂŢILE CLINICO-IMUNOLOGICE, DIAGNOSTICUL ŞI CONDUITA GRAVIDELOR CU HERPES GENITAL

1. PARTICULARITĂŢILE CLINICO-IMUNOLOGICE, DIAGNOSTICUL ŞI CONDUITA GRAVIDELOR CU HERPES GENITAL (REVIUL LITERATURII)
    1.1.Unele aspecte epidemiologice şi etio-patogenetice ale infecţiei herpetice
    1.2. Formele clinice ale infecţiei herpetice
    1.3. Modificările fizio-patologice ale sistemului imun la gestantele cu herpes genital
    1.4. Repercursiuni asupra sarcinii şi naşterii în infecţia herpetică
    1.5. Metode contemporane de diagnostic al herpesului genital
    1.6. Conduita gravidelor cu infecţie herpetică
2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
    2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului reprezentativ
    2.2. Metodologia de calculare a numărului necesar de paciente pentru includerea în studiu
    2.3. Protocolul investigaţional
    2.4. Diagnosticul de laborator a infecţiei herpetice la gravide
    2.5. Metode de tratament aplicate în studiu
    2.6. Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute