PARTICULARITĂŢILOR EPIDEMIOLOGICE ALE ECHINOCOCOZEI1 MATERIALE ŞI METODE
1.1. Materiale de studiu
1.2. Metode de cercetare
1.2.1. Metode epidemiologice
1.2.2. Sondajul medico – sociologic
1.2.3. Metode serologice
1.2.4. Metode paraclinice
1.2.5. Metode statistice
1.3.Volumul cercetărilor ştiinţifice
2. REZULTATELE STUDIULUI PARTICULARITĂŢILOR EPIDEMIOLOGICE ALE ECHINOCOCOZEI CU ELABORAREA RECOMANDĂRILOR ÎN VEDEREA CREĂRII UNUI SISTEM EFICIENT DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI CONTROL
2.1.Rezultatele studierii situaţiei epidemiologice prin echinococoză  cu evaluarea eficacităţii actualului sistem de supraveghere, combatere şi prevenire a bolii
2.1.1. Datele privind evaluarea morbidităţii prin echinococoză
2.1.2. Rezultatele evaluării Fişelor de anchetare epidemiologică a focarelor de echinococoză
2.1.3. Datele privind evaluarea gradului de informare a populaţiei despre invazia cu E. granulosus
2.1.4. Concluzii la subcapitolul
2.2.Rezultztele determinării gradului de infestare a populaţiei cu Echinococcus granulosus (larvae)
2.2.1. Datele evaluării seroprevalenţei E. granulosus (larvae) prin testul ELISA2
.2.2. Examinarea serurilor prin testul Western Blot
2.2.3. Rezultatele determinării modificărilor morfofiziologice şi paraclinice la persoanele positive prin testul Western Blot
2.2.4. Concluzii la subcapitolul
2.3. Elaborarea recomandărilor în vederea creării unui sistem eficient de supraveghere, prevenire şi control a echinococozei
2.3.1. Elaborarea recomandărilor în vederea creării unui sistem eficient de supraveghere, prevenire şi control a echinococozei
2.3.2. Concluzii la subcapitolul
CONCLUZII