Pedologia, caracterizarea fizico chimica

Capitolul 1  Introducere
Capitolul 2 .  Cadru  natural
      2.1. Relieful
      2.2. Geologie-Litologie
      2.3. Hidrografia  şi  hidrologia
      2.4. Clima
      2.5. Vegetaţia  şi  folosinţa  terenului
      2.6. Influenţa  antropică
Capitolul 3  Caracterizarea fizico-chimică a învelişului  de sol
        3.1.    Consideraţii  generale
           2. Procesele  pedogenetice
           3. Caracterizarea  învelişului de sol
        3.4.     Caracteristici Fizice Chimice
Capitolul 4  Gruparea terenurilor în clase de pretabilitate la arabil
Pagini: 44