RADIOACTIVITATEA MEDIULUI IN ZONA CET TURCENI

INTRODUCERE    2
CAPITOLUL 1    4
RADIOACTIVITATEA MEDIULUI AMBIANT    4
1.1. Radioactivitatea  şi  radiaţia    5
1.1.1. Clasificarea radiaţiilor    6
1.1.2. Mărimi şi unităţi dozimetrice    8
1.2. Surse naturale de radioactivitate    10
1.3. Surse  artificiale de radioactivitate    16
1.4. Efectele radionuclizilor si ale radiatiilor asupra organismelor vii    20
1.4.1. Efectele biologice ale radionuclizilor α emiţători    20
1.4.2.  Efectele biologice ale radionuclizilor β-emitatori    22
1.4.3.  Efectele biologice ale radionuclizilor γ-emiţători    23
1.4.4.  Efectele induse de radiaţiile ionizante a plantelor    25
1.4.5.Efectele induse de radiaţiile ionizante organismelor animale    26
1.5. Efectul citogenetic al radionuclizilor    29
1.6. Fenomenul  de  fitoremediere  şi  specii  fitoremediatoare    34
1.7.  Radioprotectia mediului ambiant şi a omului    38
1.7.1. Stocarea deşeurilor radioactive    39
1.7.2. Metode şi mijloace de radioprotecţie    40
CAPITOLUL 2    42
MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODA DE LUCRU    42
2.1. Prezentarea  zonei  analizate    42
2.2. Specii fitoremediatoare testate    43
2.3. Recoltarea probelor de sol şi planta    45
2.4. Studiul unor caractere citogenetice ale plantei indicator radiobiologic    46
2.5. Stabilirea conţinutului de radionuclizi din sol şi planta    47
2.6. Prelucrarea statica a valorilor experimentale    48
CAPITOLUL 3    51
REZULTATE ŞI DISCUŢII    51
3.1. Radioactivitatea  solului  în  zona  analizata    51
3.2. Radioactivitatea speciei indicator radiobiologic    52
3.3. Radioactivitatea  unor  alimente  produse  în  zona    54
3.4. Efectul fitoremediator al speciei utilizate    56
3.5. Craterele citogenetice ale speciei indicator radiobiologic    60
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI    63
BIBLIOGRAFIE    65