ROLUL CONTROLULUI ÎN ASIGURAREA LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE


1. Conţinutul, particularităţile şi limitele legalităţii ca principiu fundamental al administraţiei publice
1.1. Legalitatea ca principiu al administraţiei publice: concept, esenţă şi conţinut
1.2. Sursele legalităţii administrative
1.3. Limitele principiului legalităţii
2. Controlul în activitatea administraţiei publice: forme, obiective şi condiţii de eficienţă
2.1. Consideraţii generale asupra controlului în activitatea administraţiei publice
2.2. Formele controlului exercitat asupra administraţiei publice şi condiţiile de eficienţă a acestuia
3. Impactul controlului asupra efectelor juridice ale actelor administrative
3.1. Suspendarea actelor administrative
3.2. Revocarea actelor administrative
3.3. Anularea actelor administrative
Concluzii