Sensori chimic modificati electrocatalitici pentru determinarea dopaminei din medii biochimice

   INTRODUCERE     3
       PARTEA TEORETICA
       1. ELECTROZI CHIMIC MODIFICAŢI  ELECTROCATALITICI 5
         1.1. Principiul de construcţie şi de funcţionare      5
         1.2. Mediatori redox utilizaţi în construcţia  electrozilor  chimic
  modificaţi     7
         1.3. Proprietăţile mediatorilor redox      8
         1.4. Aplicaţiile mediatorilor redox  8
         1.5. Electrozi chimic modificaţi bazaţi pe enzime     11
          1.5.1. Bioelectrocataliza    13
       2. APLICAŢIILE ELECTROZILOR CHIMIC MODIFICAŢI     15
       PARTEA EXPERIMENTALA
       3. IMPORTANŢA DETERMINARII DOPAMINEI   22
         3.1. Metode de determinare     24
         3.2. Reactivi şi soluţii  28
         3.3. Aparatura      28
         3.4. Rezultate şi discuţii     31
       CONCLUZII  41
       BIBLIOGRAFIE    42