SFERA PROTECŢIEI LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE OFERITE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

1. ANALIZA CONCEPTULUI ŞTIINŢIFIC ŞI PREVEDERILOR NORMATIVE PRIVIND LIBERTATEA DE EXPRIMARE ÎN CALITATE DE DREPT FUNDAMENTAL
    1.1. Analiza rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice privind libertatea
    de exprimare în calitate de drept fundamental
    1.2. Analiza reglementărilor legislative naţionale privind libertatea de exprimare
    1.3. Analiza reglementărilor legislative internaţionale privind libertatea de exprimare
2. SFERA PROTECŢIEI LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE OFERITE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE
    2.1. Conţinutul libertăţii de exprimare protejate de articolul 10 din Convenţie
    2.2. Beneficiarii protecţiei convenţionale
    2.3. Regimul presei audiovizuale
    2.4. Legătura dintre libertatea de exprimare şi alte drepturi şi libertăţi enunţate în cadrul dispoziţiilor convenţionale