Spectrofotometre. Aplicatii privind determinarea calitatii apelor si masurarea caracteristicilor spec

CUPRINS
CAP.1 NOŢIUNI TEORETICE DE SPECTROSCOPIE OPTICA    7
      1.1   Introducere În Spectroscopia Optică    7
      1.2   Spectre Atomice  10
            1.2.2      Modelul atomic Sommerfeld-Bohr    13
            1.2.3      Reguli de selecţie    16
            1.2.4      Spectre atomice cu mai mulţi electroni 16
      1.3   Spectre Moleculare    17
            1.3.1      Mişcări şi energii în moleculă    17
            1.3.2      Nivele şi stări energetice moleculare  18
            1.3.3      Popularea stărilor energetice moleculare     19
            1.3.4      Tranziţii radiative şi neradiative     19
            1.3.5      Spectrele moleculare  19
            1.3.6      Tranziţii permise şi tranziţii care apar în spectre
20
            1.3.7      Spectre de rotaţie ale moleculelor     21
            1.3.8      Spectrele de vibraţie ale moleculelor  23
            1.3.9      Spectrele electronice ale moleculelor  26
                 1.3.9.1     Calculul nivelelor electronice ale moleculelor
26
                 1.3.9.2     Spectrele electronice ale moleculelor  27
      1.4   Aparate Spectrale     29
            1.4.1      Introducere. clasificare. componenţă   29
            1.4.2      Izvorul de radiaţii   31
            1.4.3      Reţeaua de difracţie  33
            1.4.4      Caracteristici ale reţelelor de difracţie    36
            1.4.5      Comparaţia între aparatele spectrale cu prismă şi cu
reţea de difracţie     38
            1.4.6      Receptoare spectrale  40
                 1.4.6.1     Caracteristici  41
                 1.4.6.2     Receptoare fotoelectrice    42
      1.5   Spectrofotometria de absorbţie în ultraviolet şi vizibil.
aplicaţii   45
            1.5.1      Introducere      45
            1.5.2      Legile absorbţiei     46
            1.5.3      Analiza calitativă moleculară. Aplicaţii     47
CAP.2 PARAMETRII CARE DETERMINĂ CALITATEA APEI     49
      2.1   Determinarea Azotiţilor (STAS 8900/2 – 71)   49
      2.2   Determinarea Fierului (STAS 8634 – 70) 51
CAP. 3 SURSE DE RADIATIE (UV – VIS – IR) DESCRIERE, CARACTERISTICI  54
CAP. 4 PROIECTAREA SCHEMEI OPTICE ŞI A COMPONENTELOR OPTICE   93
      4.1   Stabilirea Schemei Optice A Monocromatorului 93
      4.2   Calculul Oglinzii Reflector 96
      4.3   Alegerea Şi Calculul Unor Caracteristici Ale Condesorului
97
      4.4   Analiza Aberaţională  103
      4.5   Calculul Oglinzilor Obiectiv Ale Monocromatorului 115
      4.6   Alegerea Reţelei De Difracţie Cu Reflexie Şi  Calculul Unor
       Caracteristici Ale Acesteia 116
      4.7   Alegerea Detectorului De Radiaţie      118
      4.8   Proiectarea Sistemului Optic De Afişare A Lungimilor De Undă
       În Intervalul 400…900 NM    120
CAP.5 ELEMENTE DE PROIECTARE MECANICĂ   122
CAP. 6 ELEMENTE DE CALCUL TEHNOLOGIC    128
      6.1   Alegerea Semifabricatului:  128
      6.2   Analiza Desenului     128
      6.3   Alegerea Strunjirii:  129
      6.4   Calculul Adaosurilor De Prelucrare     129
      6.5   Itinerariul Tehnologic      130
      6.6   Regim De Aşchiere     135
      6.7   Analiza Reperului Si Elaborarea Itinerariului Tehnologic
135
      6.8   Adaosuri De Prelucrare Si Dimensiuni Intermediare 140
      6.9   Regimul De Aşchiere Si Normarea Tehnică      144
            6.9.1      Pentru diametrul Φ6   144
            6.9.2      Pentru diametrul Φ5   148
            6.9.3      Pentru suprafeţele frontale 149
BIBLIOGRAFIE     150