SPECTRUL AMINOACIZILOR LIBERI ŞI CONŢINUTUL FRACŢIILOR PROTEICE ÎN SPERMA UMANĂ ŞI TAURINĂ ÎN CONDIŢII RELATIV CONFORTOGENE ŞI STRESOGENE TERMICE. PERFECŢIONAREA MEDIILOR PENTRU DILUAREA ŞI CONSERVAREA SPERMEI UMANE ŞI TAURINE

1. Necesitatea studierii comparative a indicilor fiziologici ai viabilităţii spermei umane şi taurine în condiţii termice relativ confortogene şi stresogene
2. Cercetarea conţinutului dialdehidei malonice şi γ -globulinelor în sperma umană şi taurină în funcţie de temperatura mediului
3. Evaluarea comparativă a modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sperma umană în condiţii termice relativ confortogene şi la stresarea hipo- şi hipertermică
4. Evaluarea comparativă a modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sperma taurină în condiţii termice relativ confortogene şi la stresarea hipo- şi hipertermică
5. Specificul modificării spectrului fracţiilor proteice a spermei umane şi taurine în dependenţă de durata stresării şi valoarea factorului termic
6. Perfecţionarea mediilor pentru diluarea şi conservarea spermei umane şi taurine
7. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE
7.1. Particularităţile specifice ale sistemului reproductiv uman şi taurin
7.2. Analiza comparativă a spectrului aminoacizilor liberi ai spermei umane şi taurine şi marcherii stării de stres
7.3. Analiza comparativă a spectrului fracţiilor proteice ale spermei umane şi taurine
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI