Studii cinetice in reactia de dublu schimb dintre carbonatul de sodiu si sulfatul de calciu

CUPRINS
I. TEMA PROIECTULUI
      1.1 Studii cinetice în reacţia de dublu schimb dintre
           carbonatul de sodiu şi sulfatul de calciu
      1.2 Introducere
            1.2.1. Prezentare generala a sulfatului de sodiu
II. ISTORICUL PRODUSULUI
      2.1. Prezentarea generala a sulfatului de sodiu
      2.2. Materii prime
      2.3. Proprietati, producţie, utilizari
      2.4. Procedee de obtinere a sulfatului de sodiu
            2.4.1. Procedeul conventional de recuperare a sulfatului de
sodiu
            2.4.2. Obţinerea din zacaminte naturale de kieserit sau din
karnalit
            2.4.3. Obţinerea din deseurile de la fabricarea vazcozei
            2.4.4. Obţinerea sulfatului de sodiu din cenusa de pirita prin
prajire clorurata
      2.5. Chimismul procesului
III. STUDII PRELIMINARE
      3.1. Studiu de marketing
      3.2. Studiu de profil si amplasament
      3.3. Studiu de prefezabilitate
      3.4. Automatizarea instalaţiei
      3.5. Bilantul de materiale
      3.6. Bilantul termic
IV. PROIECTARE TEHNOLOGICA
      PARTE TEORETICA
            4.1. Studii cinetice in reactia de dublu schimb dintre
carbonatul de sodiu
                       si sulfatul de calciu
            4.2. Analiza literaturii de specialitate
                 4.2.1. Rolul supersaturatiei in determinarea marimii
cristalelor
                 4.2.2. Viteza de crestere a cristalelor
                 4.2.3. Viteza de nucleatie
            4.3. Aspecte coloidale ale proceselor de precipitare
                 4.3.1. Introducere
                 4.3.2. Formare particule primare
                 4.3.3. Formare particule secundare
                 4.3.4. Stabilitate coloidala in sisteme de precipitare
                 4.3.5. Reologia suspensiilor coloidale
                 4.3.6. Importanta tehnologiei de precipitare
            4.4. Echilibrul cristalizarii sulfatului de sodiu cu salifianti
organici
            4.5. Cercetari asupra cristalizarii sulfatului de sodiu cu
salifianti organici
                 4.5.1. Cristalizarea din solutie in prezenta metanolului
                 4.5.2. Stabilirea condiţiilor de lucru. Date de echilibru
                 4.5.3. Rezultate obtinute
                 4.5.4. Randamentul cristalizarii
                 4.5.5. Cinetica formarii germenilor (nucleatia)
                 4.5.6. Marimea medie a cristalelor
                 4.5.7. Concluzii asupra studiului cinetic
            4.6. Procedee tehnologice propuse
V. DIMENSIONAREA UTILAJULUI
            5.1. Tema de dimensionare
            5.2. Dimensionarea coloanei de rectificare
                 5.2.1. Determinarea numarului de talere teoretice
            5.3. Calcule de dimensionare
            5.4. Calculul vitezei vaporilor si a diametrului coloanei
            5.5. Calculul hidrodinamic al talerelor
            Partea superioara
            Partea inferioara
            5.6. Determinarea numarului de talere si a inaltimii
            5.7. Calculul termic al instalaţiei
            5.8. Calculul diametrului condensatorului
VI. PROIECTARE DE MONTAJ
VII. ASPECTE ECOLOGICE SI DE PROTECŢIA MEDIULUI
VIII. ELEMENTE DE CALCUL ECONOMIC
Bibliografie
Pagini 95