Studii spectroscopice ale unor complecsi de Cu(II) cu sulfonamide

INTRODUCERE ..………………………………………………………………………4
I. CUPRUL IN SISTEME BIOLOGICE………….…………….…………….5
1.1.  METODE EXPERIMENTALE DE  INVESTIGARE A COMPUSILOR DE  Cu(II)

1.1.1. ANALIZA ELEMENTARA.......
1.1.2. SPECTROSCOPIA IN INFRAROŞU...........................................................12
1.1.3. SPECTROSCOPIA IN ULTRAVIOL ET –VIZIBIL.....................................14
1.1.4  REZONANTA ELECTRICA DE SPIN........................................................16
II  SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA UNOR COMPLECŞI  AI  Cu(II) CU SULFONAMIDE  N-
SUBSTITUITE...........................................18
2.1. SINTEZA SI INVESTIGAREA  STRUCTURALA A LIGANDULUI...18        
2.1.1. CARACTERIZAREA
    LIGANDULUI............................................................18
                                                   
2.1.2. SPECTROSCOPIE IN
   INFRAROSU..............................................................19
 
 2.1.3. SPECTROSCOPIEA ELECTRONICA DE REFLEXIE DIFUZA..................20
                  
2.2.  SINTEZA SI INVESTIGAREA STRUCTURALA A COMPLEXUL DE
[CU(L)2]........................................
                                                     
2.2.1.  SPECTROSCOPIE
IR........................................................
                              
2.2.2. SPECTROSCOPIE ELECTRONICA DE REFLEXIE
                                               DIFUZA.....................23
                                           
2.2.3. REZONANTA ELECTRONICA DE
                SPIN......................................................24
                  
2.3. SINTEZA SI INVESTIGAREA STRUCTURALA  A  COMPLEXULUI
[Cu(L)2(Py)2]......
                                                      
2.3.1 SPECTROSCOPIA
IR.
                               
2.3.2 SPECTROSCOPIA ELECTRONICA DE REFLEXI DIFUZA.....................27
                                            
2.3.3 REZONANTA ELECTRONICA DE SPIN......................................................28
                                              
2.4. COMPLEXUL [Cu(L)2(Cl)2]
2.4.1 SPECTROSCOPIA
IR.....                         
2.4.2. SPECTROSCOPIA ELECTRONICA DE REFLEXIE DIFUZA...................30
2.4.3  REZONANTA ELECTRONICA D  SPIN....................................................31
 2.5.  FORMULE DE STRUCTURA.............33
 III  CONCLUZII.......34
BIBLIOGRAFIE..........34