Tabelul periodic al elementelor si bazele lui fizice

  1. INTRODUCERE
2. DESCOPERIREA ELEMENTELOR CHIMICE
              2.1 ELEMENTELE CHIMICE CUNOSCUTE ÎN LUMEA ANTICĂ
                   2.2 ELEMENTE DESCOPERITE DE ALCHIMIŞTI
                 2.3 ALTE EELEMENTE DESCOPERITE PÂNĂ ÎN 1789
                 2.3.1 Hidrogenul, azotul, oxigenul, clorul
                                2.3.2 Metale
                   2.4 DESCOPERIRILE ELEMENTELOR DUPĂ 1800
                       2.4.1 Descoperirea halogenilor
                          2.4.2 Metalele platinice
               2.4.3 Metalele alcaline şi alcalino-pământoase
                2.4.4 Elemente descoperite pe cale spectrală
                      2.4.5 Metalele pământurilor rare
                             2.4.6 Gazele nobile
         2.4.7 Descoperirea elementelor cu radioactivitate naturală
               2.4.8 Elemente descoperite pe cale artificială
               3. ORGANIZAREA RAŢIONALĂ A ELEMENTELOR CHIMICE
                    3.1 CLASIFICAREA ELEMENTELOR CHIMICE
               3.2 ORGANIZAREA RAŢIONALĂ A ELEMENTELOR CHIMICE
             4. BAZA FIZICĂ A SISTEMULUI PERIODIC AL ELEMENTELOR
                            4.1 NUMĂRUL ATOMIC Z
                      4.2 MODELUL ATOMULUI DE HIDROGEN
         4.2.1 Modelul cuantificat al atomului propus de Niels Bohr
             4.2.2 Nivelele energetice ale atomului de hidrogen
             4.2.2 Nivelele energetice ale atomului de hidrogen
           4.3 SEMNIFICAŢIA NUMERELOR l ŞI m ÎN MECANICA CUANTICĂ
                       4.3.1 Momentul cinetic orbital
                       4.3.2 Momentul magnetic orbital
                          4.3.3 Spinul electronului
                  4.3.4 Momentul cinetic total al atomului
                 4.4 ATOMUL CU MAI MULŢI ELECTRONI ŞI TEORIA
                     SISTEMULUI PERIODIC AL ELEMENTELOR
      5. LEGĂTURA ÎNTRE CARACTERISTICILE FIZICE ALE ATOMULUI ŞI POZIŢIA
                      ELEMENTELOR ÎN SISTEMUL PERIODIC
Bibliografie
Pagini 62