Abandonul in Perspectiva Asistentei Sociale

Cuprins
      Argument ………………………………………………………………………….   3
   I. Perspectivă teoretică …………………………………………………………….   5
     1. Ocrotirea socială a copilului. Perspectivă istorică …………………….   5
     2. Definirea abandonului ………...………………………………………….   8
              Abandonul sau desertismul familial ……………………………….  10
            • Abandonul ca formă de maltratare a copilului ………………….  11
     3. Circumstanţe ale abandonării copilului ………………………………….  13
            • Profilul familiei cu risc de abandon ………………………….….  13
            • Copilul cu risc de abandon …..…………………………………….17
            • Locuri ce se pot constitui ca circumstanţe ale abandonului
              ….18
     4. Consecinţe ale abandonului ………………………………………………. 21
            • Separarea de familie – reacţii …………………………………… 23.
            • Sindromul de hospitalism …………………………………………. 27
            • Sindromul carenţei afective ………………………………………. 30
            • Sindromul abuzului parental ………………………………………. 35
     5. Prevenirea abandonului ……………………………………………………. 39
     6. Strategii de intervenţie în cazul copilului abandonat ……………………. 43
  II. Perspectiva practică ………………………………………………………………. 64
           1. Metode şi tehnici de lucru cu copilul abandonat …………………. 64
           2. Studii de caz ……………………………………………………………. 75
           3. Concluzii ………………………………………………………………..
      Anexe ………………………………………………………………………………….
      Bibliografie ………………………………………………………………………….