Abandonul Scolar in Romania

Cuprins
                                INTRODUCERE 4
Explicarea conceptelor:      4
    Rolul educaţiei, de ce nu ar trebui să nu renunţăm la educaţie      4
Rolul educaţiei (teorii)     4
Educaţia ca mijloc de reducere a inegalităţilor structurale   9
Educaţia ca mijloc de capacitare a cetăţeniei active     10
Şcoala şi integrarea pe piaţa muncii    11
Şcoala ca instituţie de dezvoltare      12
               Abandonul şcolar - forma de deviantă şcolară 13
Devianta scolara 13
Abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă     18
Teorii sociologice ale devianţei(abandon scolar)   19
Teoria controlului social    21
Teoriei controlului social   22
Teoria anomiei Merton  22
Teoria conflictului,   24
Teoria etichetării     24
                 Abandonul şcolar în cazul României      28
Descriere situatiei abandonului scolar in Romania  28
Risc de abandon şcolar 32
Efectele abandonului şcolar  37
Metode de Prevenire    38
                       Cercetare: studiu de caz     39
Analiza stării / Diagnoza situaţiei.    39
Demers prospectiv, analiza perspectivelor    39
Efectele asupra traiectoriilor de viaţă viitoare   39
Obiective   40
Nivele de analiză      40
Studiile de caz pe şcolile din medii cu probleme   41
Direcţii de intervenţie sectorială      43
Recomandări privind sistemul de suport pentru copil şi familie în ansamblu
47
Principii generale     48
                               Concluzii:  51
                             Bibliografie     53