Abuzul Si Exploatarea Sexuala a Copilului

Planul lucrării
Capitolul  1.Aspecte  generale  privind  abuzul  şi  exploatarea  sexuală  a
copilului.
   1. Molestarea sexuală a copilului: noţiuni de bază.
   2. Molestarea sexuală a copilului şi poliţia.
Capitolul 2. Structura de drept.
2.1. Molestarea sexuală a copilului şi legislaţia.
Capitolul 3. Structura psihologică.
3.1. Infractori.
3.1.1.Infractori ce comit infracţiuni sexuale asupra  copiilor:  noţiuni  de
bază.
3.1.1.1. Incestul.
3.1.1.2. Pedofili.
3.1.1.3. Violarea minorilor.
3.1.1.4. Exploatarea sexuală a minorilor.
3.1.2. Rolul mamei.
3.1.2.1. Mamă deprimată.
3.1.2.2. Mamă sigură de sine.
3.1.2.3. Mamă căreia i se dă crezare.
3.1.2.4. Mamă resemnată.
3.1.2.5. Mamă complice.
3.2. Victime.
3.2.1. Simptome şi indicii ale agresării sexuale a copiilor.
3.2.2. Consecinţe pentru victime.
3.3. Poliţişti şi alţi specialişti în domeniu.
3.3.1. Introducere.
3.3.2. Poliţistul ca personalitate.
3.3.2.1. Influenţa apartenenţei de gen.
3.3.2.2. Influenţa statutului personal.
3.3.2.3. Influenţa experienţei profesionale.
3.3.3. Cum ne stăpânim emoţiile.
Capitolul 4. Instrucţiuni.
4.1. Acţiuni de prevenire.
4.2. Activitatea cu copiii - victime ale infracţiunilor sexuale.
4.2.1. Introducere.
4.2.2. Procedura.
4.2.3. Sfaturi generale şi  recomandări  pentru  activitatea  cu  copiii  de
vârste mici.
4.2.4. Metode de desfăşurare a chestionării.